Browsed by
Månad: januari 2014

Högskoleprovet med Gustaf Fridolin

Högskoleprovet med Gustaf Fridolin

Få 2,0 på Högskoleprovet – Gustav Fridolin ger sina bästa tips

Gustav Fridolin är främst känd som politiker inom Miljöpartiet. När han för första gången valdes in i riksdagen år 2002 var den yngsta (19 år) person som dittills hade fått en sådan hög politisk plats i Sverige. Men Gustav är inte bara känd för sina kunskaper av att vara politiker utan även för sin mycket höga allmänbildning.

När han var 11 år var han med och vann hela frågesporttävlingen Junior-Jeopardy. Senare i livet skulle han få 2.0 på högskoleprovet. Ett resultat som många drömmer om men extremt få lyckas uppnå. Att få 2.0 på ett högskoleprov betyder nämligen att man har fått det högsta resultat som går att få på provet.

I en artikel i Aftonbladet, 26:e oktober 2013, berättade han sina bästa tips till alla som vill få så höga poäng som möjligt. En del tips känner många igen sedan tidigare medan en del stack ut ur mängden.

Det första som Gustav lyfte fram som nyckeln till hans framgång var att han pluggade på gamla prov. Orsaken varför man ska göra detta är att man ska få in tänket som behövs på provet. För även om det aldrig är samma uppgifter så ser provet näst intill exakt lika ut år från år. Genom att läsa på gamla prov menade Gustav att man både får kunskap om tankebanor som behövs samt en trygghet i att veta hur provet kommer se ut.

Att läsa gamla prov är ett tips som återkommer överallt i media. Det var alltså inte något speciellt nytt utan han bekräftade bara det som de flesta redan visste – övning ger färdighet.

Det Gustav däremot nämnde som sin andra punkt var något som inte lika ofta nämns. Han påpekade nämligen att man även bör boka in något roligt på kvällen samma dag som högskoleprovet genomförs. Orsaken är att man då ser fram emot detta och inte blir lika nervös för själva provet. De som är spända och nervösa gör generellt färre slarvfel vilket självklart påverkar provresultat negativt.

Tredje punkten som han lyfte upp var att det är en stor fördel om man läser mycket svenska och engelska inför provtillfället. Det ger generellt en fördel då läsförståelsen och ordförståelsen byggs upp omedvetet under tiden man läser. Även om dessa delar förbättras oavsett vad för slags texter som man läser så är det en rekommendation att variera sig. Detta eftersom det generellt är samma språkbruk i liknande genre av tidningar och böcker. För att maximera språkinlärningen ska därför romaner och dagstidningar blandas med faktaböcker och analyserande magasin.

Till sist lägger Gustav Fridolin till ett tips som många känner igen från många andra ställen men som aldrig kan poängteras tillräckligt. Ta med kaffe och frukt, det håller man sig pigg på hela dagen.