Browsed by
Dag: 1 juli 2024

Vad kostar det att låna 100 000 kronor?

Vad kostar det att låna 100 000 kronor?

Hur mycket det kostar att låna 100 000 kronor beror på flera faktorer – framförallt räntan och amorteringstiden. Därtill kan det även tillkomma en del småavgifter. Här presenteras några alternativ och uträkningar.

Ett lån på 100 000 kronor kan kosta ett par hundra kronor per månad – eller flera tusen. Det visar uträkningarna nedan som även visar hur stor skillnad det blir i månadskostnaden genom att ändra på amorteringstiden eller räntan.

Låna pengar

Exempel 1 – Ett år eller två år

I detta exempel lånas 100 000 kronor till en ränta på 10 %. För att göra det enkelt beräknas privatlånets avgifter till 0 kronor. Personen får valet att amortera under 1 år eller 2 år. Den olika långa amorteringstiden gör mycket stor skillnad.

  • 1 år

Återbetalning sker över 1 år varpå månadskostnaden blir 8792 kronor. En relativt stor summa att hantera inom den egna budgeten. Efter detta år har personen totalt betalat 5499 kronor i ränta. Det i sig är ganska lite med tanke på lånets belopp på 100 000 kronor.

Att låna 100 000 kronor kostar i detta fall 5499 kronor.

  • 2 år

Personen tycker att 8792 kronor är för mycket att hantera per månad och väljer istället en amorteringstid på 2 år. Nu faller månadskostnaden till 4614 kronor. Det upplevs betydligt mer hanterbart. Men eftersom lånet nu återbetalas över en längre tid kommer även räntekostnad uppstå under en längre period. Totalt kommer personen betalat 10 747 kronor i ränta.

Att låna 100 000 kronor kostar i detta fall 10 747 kronor

Vilken typ av lån

Exempel 2 – Högkostnadskredit

En högkostnadskredit är ett lån, eller en kredit, med en effektiv ränta på över 30 % plus aktuell styrränta. Det är alltså mycket dyra lån som generellt ska återbetalas under ett par månader. Men det finns även de som kan återbetalas över 1 – 2 år. Hur stor skillnad gör det i kostnaden?

  • 1 år

En person tecknar en högskostnadskredit med en ränta på 33 %. Genom att återbetala under 1 år kommer månadskostnaden bli 9887 kronor. Det kan jämföras med 5499 kronor om räntan var på 10 % (se ovan). Räntekostnaden under hela löptiden blir 18 762 kronor.

Att låna 100 000 kronor kostar i detta fall 18 762 kronor

  • 2 år

Personen har svårt att hantera en månadskostnad på nästan 10 000 kronor och kontrollerar om amorteringstid på 2 år istället kan väljas. I detta fall är det möjligt varpå månadskostnaden sjunker till 5747 kronor. Det är fortfarande högt men det som framförallt ökar är den totala räntekostnaden. Under dessa två år kommer personen att ha betalat 37 925 kronor i ränta!

Att låna 100 000 kronor kostar i detta fall 37 925 kronor.