Olika slags sparande

Olika slags sparande

Genom att dela upp sitt sparande utifrån tidshorisont och mål blir det lättare att skapa ett effekt sparande. Grunden är alltid att ha en buffert.

Buffert

En buffert ska vara lättåtkomlig och motsvara 1 – 2 månadslöner. Beroende på familjesituation och boende kan behov av buffert variera. En ensamboende person i hyresrätt behöver generellt lägre buffert än en storfamilj som bor i villa. Det kan helt enkelt uppkomma färre oväntade stora kostnader för personen i hyresrätten.

Det bästa är att ha bufferten på ett sparkonto som ger en viss ränta. Välj ett sparkonto där uttag och insättningar kan ske utan att någon kostnad uppstår. Dessutom bör uttag kunna ske direkt – dvs. det ska inte krävas någon föranmälan för att genomföra uttag (sällsynt men det förekommer).

Kom igång – Börja med att räkna ut hur stor bufferten bör vara (1 – 2 månadsinkomster) och skapa sedan en automatisk överföring av minst 10 % av din lön till ett passande buffertkonto. Har du inget sparande idag innebär det att bufferten är klar inom 10 – 20 månader.

Långsiktigt- och pensionssparande

Med långsiktigt sparande menas att kapitalet inte förväntas användas inom minst 5 år, men ofta är det betydligt längre tidsperspektiv än så.

Vid ett långsiktigt sparande rekommenderas generellt aktier och fonder. Det har historiskt sett gett bäst avkastning. De år som värdet går ner kompenseras, med marginal, av de år som värdet går upp.

Spara pengar långsiktigt

Även privata pensionssparandet är ett långsiktigt sparande som är viktigt att komma igång med redan under de första åren på arbetsmarknaden. Detta för att ta del av ränta-på-ränta effekten.

Kom igång – Börja med ett månadssparande i en eller flera indexfonder. Dessa har låg förvaltningsavgift och ger en god riskspridning. Vid ett större intresse kan en portfölj av flera olika aktier väljas. Det vanligaste är däremot att långsiktigt sparande sker via fonder.

Målsparande

Målsparande är att spara till en kommande resa, en bil, en ny dator osv. Något som du önskar – men för tillfället inte har råd med. Hur mycket som behöver sparas per månad beror självklart på produkten/tjänstens kostnad samt hur lång tid som finns för att samla ihop rätt summa.

Ett målsparande bör inte ske på bekostnad av varken buffert, långsiktiga sparandet eller pensionssparandet. Det är något som sker utöver detta.

I vissa fall lyfts däremot målsparande till handpenning upp som ett undantag då köp av bostad även kan bli ett slags sparande.

Kom igång – Räkna ut hur mycket du behöver spara per månad och avsätt denna summa till ett sparkonto, helst via autogiro. Är det en resa eller något som även andra kommer ta del av? Sätt upp ett sparmål med en vän/familjemedlem och hitta vägar framåt tillsammans för att nå målet snabbare.

Kommentarer är stängda.